Naivná pedagogika z praxe

Cakumprásk

Získajte € pre Vašu škôlku, školu, organizáciu

Pošlite rodičom svojej inštitúcie informácie o knihách Naivnej pedagogiky a inšpirujte ich k pozitívnemu príkladu svojim deťom. Rodičia v knihách nájdu praktické príklady ako byť tým najlepším rodičom svojich detí.

Za každú knihu, ktorú si kúpia rodičia Vašej inštitúcie, získate finančnú odmenu, ktorá bude podporou za Vašu činnosť čo robíte.

Vyberte si buď peniaze alebo barter v hodnote provízie (prednášku, workshop, besedu) .

Inšpirujte sa detským svetom. Buď vzorom pre svoje deti.

Knihy s venovaním autora zakúpiš správou na: simkovic.juri@gmail.com

Knihu bez venovania kúpiš aj v kamenných obchodoch:

Naivná pedagogika z praxe: 15 rokov medzi „malými veľkými“ školiteľmi

Crowfunding video o prvej Naivnej pedagogike z praxe.

cena: 8€

Volám sa Juraj Šimkovič, ale môžete ma volať Šimuraj. Tak ma volajú deti, s ktorými pracujem v školách prírody, táboroch a v školstve už viac ako 15 rokov.
Kniha, ktorú uvádzam na svet hovorí o tom, čo ma naučili deti. O tom, ako byť lepším človekom a lepším pedagógom.Lebo ak ich chcem meniť formovať a vychovávať, musím najprv pracovať sám na sebe.
Aké hlavné posolstvá kniha prináša?
• Aj ja som bol dieťaťom, dokážem si pripomenúť, aké to bolo?
• Deti žijú tu a teraz – super, mám sa čo učiť!
• Dokážem sa ešte od brucha zasmiať?
• Som milý a prívetivý, aj keď ma deti na slovo neposlúchajú?
• Predpokladom úspechu je spolupráca, nie konkurencia.
• Učme deti budovať silné a úprimné vzťahy.
Kniha je rozdelená do niekoľkých kapitol. Každá kapitola okrem textu obsahuje dobrovoľné úlohy a priestor na zamyslenie sa nad prečítanou kapitolou.
Kniha je určená tým, ktorí sa chcú inšpirovať a ktorí chcú vstúpiť do naivného sveta detskej pedagogiky. Pre animátorov, pedagógov, rodičov, súrodencov a všetkým, ktorí sa chcú deťom priblížiť.

Naivná pedagogika z praxe: BUĎTE VZOROM PRE VAŠE DETI. Veľké príbehy malých školiteľov.

Crowfunding video o druhej Naivnej pedagogike z praxe.

cena: 8€

Druhé vydanie Naivnej pedagogiky ponúka 7 príbehov napísaných autorkou Michaelou Kocianovou (10) a ich analýzou od autora Juraja Šimkoviča (30).
Kniha je pokračovaním prvého dielu Naivnej pedagogiky z praxe: 15 rokov medzi „malými veľkými“ školiteľmi. V prvej knihe Juraj píše konkrétne zážitky zo svojej animátorskej i pedagogickej praxe, uvažuje dospelou hlavou a detským srdcom. Je rozhodnutý byť vzorom pre deti, pre ktoré pracuje ako učiteľ a mentor.
Úlohou knihy je aktivizovať naše myslenie. Nielen si ju prečítať. Uvažovať nad napísaným príbehom, spraviť si vlastnú analýzu do svojho života. Autor nemá patent na výchovu detí. Verí však, že každý dokáže práve metódou Naivnej pedagogiky byť skvelým animátorom, pedagógom i rodičom.
Preto sa za každým príbehom nachádza strana na vlastné zapísanie myšlienok o príbehu a až následne Juraj analyzuje text jeho spoluautorky Michaely. Následne však dáva priestor na konfrontáciu s autormi, nová strana na vlastné zhodnotenie všetkých myšlienok.
Lepší vzťah s deťmi nezískame, keď ostaneme pri teoretizovaní. Spravme rozhodné kroky ako byť lepšími. Rozhodnime sa aké budú naše nasledovné kroky ku zmene. Povedzme o nich deťom a začnime na sebe pracovať. Dokázali sme zmenu spraviť? Nechajme si vyfarbiť obrázok od Michaely našimi deťmi – či už v táboroch, v školách či v našich domácnostiach.

Recenzie na knihy

Partneri Naivnej pedagogiky z praxe